ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
နေပြည်တော်ရုံးချုပ်နှင့် နယ်ရုံးခွဲများသို့ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများ

စဉ် ရုံးခွဲအမည် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်
၁။ ရန်ကုန် အမှတ် (၅၈/၆၀)၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့် ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းထောင့်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဝ၁-၂၅၆၇၃၉၊၂၅၆၇၂၈၊ ဝ၁-၂၅၆၇၄၈၊၂၅၆၅၆၁၊ ဝ၁-၂၉၁၃၀၆
၂။ မန္တလေး အမှတ် (၂၁၁)၊ (၂၉)လမ်း၊ (၈၄)လမ်း နှင့် (၈၅)လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။ ဝ၂-၂၈၄၈၀၄၁/၄၂၊ ဝ၂-၆၆၆၂၄၊၆၀၃၅၆၊ ဝ၂-၃၅၇၂၆၊၂၁၀၉၄
၃။ ထားဝယ် အမှတ် (၁၃၅)၊ ဈေးတောင်ဘက်လမ်း၊ ဇရစ်ရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မြို့။ ဝ၅၉-၂၀၂၁၀၉၈၊ ဝ၅၉-၂၀၂၁၂၃၁
၄။ တောင်ကြီး အမှတ် (၁၄၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြို့မရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့။ ဝ၈၁-၂၁၂၄၂၇၅၊ ၀၈၁-၂၁၂၁၁၁၅၊ ဝ၈၁-၂၁၂၁၃၀၂
၅။ စစ်တွေ သတ္တဌာနလမ်း၊ ဖိုးသာရွာ၊ ပြည်တော် သာရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့။ ဝ၄၃-၂၂၀၄၈၊ ၂၂၀၄၉၊ ဝ၄၃-၂၁၅၅၇
၆။ နေပြည်တော် နေပြည်တော်ကောင်စီရုံး၊ နေပြည်တော် ၀၆၇-၅၅၀၃၀၄
၇။ မကွေး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံဘေး၊ မကွေးမြို့။ ဝ၆၃-၂၀၂၅၀၅၇
၈။ မုံရွာ ကျောက်ကာလမ်း၊ ရန်ကင်းရပ်၊ ဆိုင်ကယ်ပွဲစားတန်း၊ မုံရွာမြို့။ ဝ၇၁-၂၁၁၅၂
၉။ ပဲခူး အမှတ် (၅-ဘီ)၊ (၃)လမ်းနှင့် (၄)လမ်း ကြား၊ ဇိုင်းဂနိုင်းမြောက်ပိုင်း၊ ပဲခူးမြို့။ ဝ၅၂-၂၂၂၁၁၁၃၊ ၀၅၂-၂၂၀၁၇၆၈
၁၀။ ပုသိမ် အမှတ် (၂၄)၊ ပန်းခြံလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့။ ဝ၄၂-၂၁၁၄၆
၁၁။ လွိုင်ကော် ဥတ္တရာဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့၊ ကျောင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့။ ဝ၈၃-၂၂၂၁၀၇၈
၁၂။ မြစ်ကြီးနား ဧဒင်လမ်း၊ တပ်ကုန်းစံပြရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့။ ဝ၇၄-၂၂၆၂၂
၁၃။ မော်လမြိုင် အမှတ် (၁၀၆)၊ အထက်လမ်းမကြီး၊ ဘိုကုန်းရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။ ဝ၅၇-၂၇၀၅၆၊၂၄၆၅၀
၁၄။ ဘားအံ ဈေးတန်းလမ်းနှင့် မြိုင်သဇင်လမ်း ထောင့်၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။ ဝ၅၈-၂၁၀၇၅
၁၅။ ဟားခါး ခရိုင်စုပေါင်းရုံး၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ဟားခါးမြို့။ ၀၉-၄၃၀၃၈၃၁၄

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
ဗီဇာသက်တမ်းတိုးဆိုင်ရာ အခြားဝန်ဆောင်ကြေးများအတွက် ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ဌာနခွဲအမည် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်
၁။ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းဌာနခွဲ ရုံးအမှတ် (၃၃)၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇-၃၄၀၆၁၀၂၊ ၃၄၀၆၀၉၈

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
သင်တန်းဆိုင်ရာ အခြားဝန်ဆောင်ကြေးများအတွက် ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ဌာနခွဲအမည် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်
၁။ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ပညာပေးရေးဌာနခွဲ ရုံးအမှတ် (၃၃)၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇-၃၄၀၆၁၆၉၊ ၃၄၀၆၁၀၅

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
Marketing ဆိုင်ရာ အခြားဝန်ဆောင်ကြေးများအတွက် ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ဌာနခွဲအမည် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်
၁။ ခရီးသွားမြှင့်တင်မှုဌာနခွဲ ရုံးအမှတ် (၃၃)၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇-၃၄၀၆၁၃၀၊ ၃၄၀၆၄၇၆

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
တင်ဒါဆိုင်ရာ အခြားဝန်ဆောင်ကြေးများအတွက် ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ဌာနခွဲအမည် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်
၁။ e-Government ဌာနခွဲ ရုံးအမှတ် (၃၃)၊ နေပြည်တော်။ ၀၆၇-၃၄၀၆၄၇၆